Kurumsal Eğitim Çözümleri

Değişen ve gelişen günümüz iş dünyasına uyum sağlamak ve kurumsal verimliliklerini arttırmak isteyen iş ortaklarımıza eğitim ve gelişim hizmetleri konusunda da destek sunmaktayız. Outdoor, e- öğrenme, sınıf içi eğitimler, konferanslar ve seminerler gibi bir çok farklı eğitim yöntemi ve tekniğini kullanarak iş ortaklarımız için maksimum fayda yaratmayı hedeflemekteyiz. Alanlarında yetkin eğitmen kadromuzla, iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına ‘’özel çözümler” üreterek bu alanda da fark yaratmayı amaçlamaktayız. Genel katılıma açık ve kurum içi eğitimler ile çalışanların gelişimine, düzenlediği sertifika programları ile de alanlarında uzmanlaşmak isteyen profesyonellerin mesleki, kişisel ve yönetsel yetkinliklerine katkı sunmaktayız.

Eğitim ihtiyacının tespiti konusunda da iş ortaklarımıza aşağıdaki araçları kullanarak destek sunmaktayız.

 • Kurumun gelecek planları, stratejileri ve hedeflerinin analizi
 • Performans yönetim sisteminin çıktıları
 • Müşteri memnuniyeti ve şikayetleri ile ilgili veriler
 • Çalışan memnuniyeti ile ilgili analizler
 • Çalışan devir oranları ve işten çıkış nedenleri analizi
 • Çalışanların yetkinlikleri ile iş ve görev eşleştirilmesi
 • Çalışanların kariyer planları ve kariyer hedefleri
 • Çalışanlarla grup çalışmaları ve birebir görüşmeler
 • Yöneticilerle grup çalışmaları ve birebir görüşmeler

Yönetici Yetkinliklerini Geliştirme Eğitimleri

 1. YYG1 - Liderlik
 2. YYG2 - Yönetimde Koçluk ve Mentorlük
 3. YYG3 - Performans Yönetim Sistemi
 4. YYG4 - Ekip Kurma ve Geliştirme
 5. YYG5 - Organizasyonel Değişim Yönetimi
 6. YYG6 - Motivasyon Yönetimi
 7. YYG7 - Temel Yönetim Becerileri
 8. YYG8 - Yöneticiler İçin Temel İşe Alım ve İşte Tutma Eğitimi
 9. YYG9 - Zaman Yönetimi

Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiye "Eğitim Kataloğu" muzdan ulaşabilirsiniz.
Eğitim Başvuru Formu İçin Tıklayın

Hekim ve Sağlık Çalışanları Eğitimleri

Bütün eğitim içerikleri, sağlık kurumlarına özel olarak hazırlanmış olup, örnek olaylar ve uygulamalarla zenginleştirilmiştir. Uzun yıllar hastane deneyimi olan hekim ve yöneticiler tarafından verilen eğitimlerin içerikleri standart olmayıp iş ortaklarımızın beklentileri ve önerileri doğrultusunda ‘’özel’’ olarak geliştirilmektedir.

 1. HÇE1 - Hasta İlişkilerinde Etkili İletişim Teknikleri
 2. HÇE2 - Hasta Hakları
 3. HÇE3 - Hasta Memnuniyeti Yönetimi
 4. HÇE4 - Klinikte Zaman ve Stres Yönetimi
 5. HÇE5 - Hasta ve Yakınları ile İletişim
 6. HÇE6 - Malpraktis ve Hekimlerin Yasal Hakları ve Sorumlulukları
 7. HÇE7 - Yönetici Hemşireler için Yönetsel Becerileri Geliştirme Programı

Kurumsal Sağlık Eğitimleri

İş yaşamında çalışanların büyük çoğunluğu, uzun, yorucu ve stresli iş ortamlarına maruz kaldıkları için, hem psikolojik hem de fiziksel sağlıklarını kaybetmekle yüz yüz gelebilmektedirler. HRH, çalışanların maruz kaldığı bu tehdit karşısında, hem sosyal sorumluluklarını yerine getirmek hem de çalışanların verimliliklerini yükseltmek isteyen iş ortaklarına da çözümler sunmaktadır. Psikyatri uzmanları, klinik psikologlar, fizyoterapistler, beslenme uzmanları ve hekimler gibi alanlarında uzman danışmanlar tarafından tüm çalışanlara sağlıklı yaşam ile ilgili eğitim, seminer, konferans ve koçluk hizmeti sunulmaktadır.

Aşağıdaki ana başlıklarda sunulan kurumsal sağlık hizmeti, kurumlara verilmekle birlikte bireysel olarak hizmetten faydalanmak isteyen kişilere de sunulmaktadır.

 1. Yaşamla Dans Seminerleri
 2. KSE1 - Öfke Ve Dtresle Başa Çıkma
 3. KSE2 - Zor İnsanlarla İletişim ve Başa Çıkma
 4. KSE3 - Sigarayı Bırakmak Değişmektir
 5. KSE4 - X ile Y'nin Tanışma Partisi
 6. KSE5 - Motivasyonel Görüşme Tekniği
 7. KSE6 - İş Yaşamında Ergonomi Semineri ve Koçluğu
 8. KSE7 - Sağlıklı Beslenme Semineri ve Koçluğu
 9. KSE8 - Temel İlk Yardım Eğitimi
 10. KSE9 - Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi

Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiye "Eğitim Kataloğu" muzdan ulaşabilirsiniz.
Eğitim Başvuru Formu İçin Tıklayın

Kişisel Gelişim Eğitimleri

 1. KGE1 - Etkili Konuşma ve Dinleme
 2. KGE2 - Ekip Çalışması ve Sinerji
 3. KGE3 - Telefonda Etkili İletişim

Sertifika Eğitimleri

1. Temel Düzeyde Hastane Yöneticiliği Programı
Hastanelerde en az 5 yıla kadar çalışıp deneyim kazanmış olan alt ve orta düzey yöneticiler ya da yönetici adaylarının katılacağı bu program, kariyerlerinin başında olup da ilerlemek ve kendilerini geliştirmek isteyen katılımcılara temel düzeyde hastane yöneticiliği konusunda bir nosyon kazandırmayı hedeflemektedir.

2. İleri Düzeyde Hastane Yöneticiliği Programı
Program, halihazırda aktif olarak hastanelerde müdür ve üstü pozisyonlarda çalışan yöneticilerin, bireysel ve kurumsal performanslarını arttırmayı, mesleki gelişimlerini sağlamayı ve vizyonlarına değer katmayı hedeflemektedir.

3. Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı
Program, insan kaynakları departmanında en fazla 1-3 yıllık deneyime sahip uzman yardımcısı/uzman ile insan kaynaklarında kariyer yapma hedefi bulunan yeni mezun çalışanlara, insan kaynakları yönetimi alanında hedefledikleri kariyerlerine değer katmayı, bütün insan kaynakları fonksiyonları konusunda bilgi ve becerilerini arttırmayı ve uygulamaya yönelik deneyimi kazandırmayı hedeflemektedir.

Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiye "Eğitim Kataloğu" muzdan ulaşabilirsiniz.
Eğitim Başvuru Formu İçin Tıklayın

   
 
   
Copyright © 2013 HRH Kurumsal Gelişim Çözümleri - Tüm Hakları Saklıdır İletişim