Organizasyonel Gelişim Çözümleri

Organizasyonel gelişim alanında da çözümler geliştiren HRH, tüm insan kaynakları sistemlerini kurmakta ve bu hizmeti outsource etmek isteyen iş ortaklarına destek sunmaktadır. Çalışan memnuniyeti ve müşteri/hasta memnuniyeti araştırmalarını da yürüten HRH, bu çalışmalarına katkı sunmak üzere gizli müşteri/ sanal hasta çalışmalarını da yaparak daha az maliyetle ve daha etkili sonuçlar elde etmek isteyen iş ortaklarına önemli katkılar sunmaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemlerinin Kurulumu

İnsan kaynakları yönetiminin tüm fonksiyonlarına yönelik sistemlerin kurulumu konusunda da  iş ortaklarımızın hassasiyetlerini, farklılıklarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çözümler üretmekteyiz.  Deneyimli insan kaynakları danışmanlarımız tarafından kurulan bu sistemlerin, geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmaları konusunda da iş ortaklarımıza destek sunmaktayız. Aşağıda yer  alan başlıklarda iş ortaklarımıza hizmet vemekteyiz.

1 - Performans Yönetimi
2 - Seçme ve Yerleştirme
3 - Kariyer Yönetimi
4 - Eğitim Yönetimi

Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırması

Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı ile ilgili yapılan araştırmaların hepsi artık birçok kurum için vazgeçilmez bir yönetim aracı olarak kullanılmaktadır. Bu araştırmalar, çalışanların ‘çalıştıkları kurum’ ve ‘çalışma ortamı’ hakkında ne düşündüklerini tespit etmeyi ve bu doğrultuda gelişim noktalarını belirleyerek iyileştirmeyi hedeflemektedir. Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı ile ilgili araştırmaları, bazı kurumlar kendi içlerinde çözerken çoğu kurum da, objektiviteyi daha iyi yakalayabilmek adına bağımsız şirketler tarafından yapılmasını tercih edebilmektedir. HRH olarak, anketin uygulanması, raporlanması, iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi ve iyileştirme planlarının çıkartılması konusunda iş ortaklarımıza çözümler sunmaktayız.

Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı ile ilgili yapılan araştırmaların kuruma sağladığı avantajlar;

  • Kurumun güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarını belirler
  • Çalışanların motivasyon düzeylerini belirler
  • Çalışanların kuruma olan bağlılık ve memnuniyet düzeylerini ölçer
  • Çalışanların ihtiyaçlarının tespit edilmesini sağlar
  • Çalışanların gelişim ihtiyaçlarının tespitine katkı sağlar
  • İyileştirme fırsatlarını tespit eder
  • İnsan kaynakları uygulamalarının etkinliğini ölçer

Müşteri/Hasta Memnuniyeti ve Gizli Müşteri/Sanal Hasta Araştırması

İş ortaklarımıza, hem müşteri/hasta memnuniyet sistemlerini kurmakta hem de gizli müşteri/sanal hasta araştırması ile müşteri /hasta memnuniyetine yönelik kurumun gelişmeye açık alanlarını tespit ederek bu tespitlere yönelik çözümler sunmaktayız.

Yapılan araştırmalar müşterilerin  % 90’ının şikayetlerini ilgili kuruma iletmediklerini ve büyük bir çoğunluğunun da bir daha şikayetçi oldukları kurumu tercih etmediklerini göstermektedir. Sadece gelen şikayetleri dikkate alan çoğu kurum(un), müşterilerini/hastalarını niye, nasıl ve ne zaman kaybettiklerini takip etmediklerini ve kaybedilen müşterilerin/hastaların kuruma olan maliyetini hesapla(ya)madıklarını gözlemliyoruz.

Gizli müşteri/ sanal hasta araştırması ile araştırmanın yapılacağı kuruma, hem yüz yüze ziyaretler gerçekleştirmekte hem de sanal telefon görüşmeleri ile memnuniyet araştırması yap(maktayız).Böylelikle hizmet süreçlerinde yaşanan aksaklıkları tespit edip, iyileştirme çalışmalarına baz oluşturacak veriler elde ed(erek) kurumun hizmet kalitesine önemli katkılar sağlamaktayız.

 
   
Copyright © 2013 HRH Kurumsal Gelişim Çözümleri - Tüm Hakları Saklıdır İletişim