Seçme ve Yerleştirme

Deneyimli ekibimizle, etkin mülakat tekniklerini, pozisyona uygun psikoteknik testleri ve mesleki sınavları kullanarak iş ortaklarımıza,  en doğru adayı hızlı ve etkili bir şekilde sunmaktayız. Adayları, hem kurumun kültürüne hem de pozisyonun beklentilerine uygunluk açısından değerlendirip, çalışmalarımızı büyük bir gizlilik içinde, kurumun ve adayların hassasiyetlerini gözeterek yürütmekteyiz.
Seçme ve yerleştirme sürecimizi, iş ortaklarımiz için aşağıda belirttiğimiz şekilde yürütmekteyiz.

Seçme ve Yerleştirme Metodolojisi

1 - Kurumsal ve Sektörel Analiz

İş ortağımızı, içinde bulunduğu sektörü, kurum kültürünü, hedeflerini  ve beklentilerini analiz ederek en iyi şekilde tanımaya çalışıyoruz. Kapatmamız talep edilen açık pozisyonlara yönelik arayışımıza başlamadan önce, iş ortağımızın ihtiyaçlarını, hassasiyetlerini ve beklentilerini tespit ettikten sonra harekete geçiyoruz.

2 - “Pozisyon Profil Formu” ile Pozisyonun Tanımlanması

İş ortağımızdan, “Pozisyon Profil Formu” ile, pozisyonun görev tanımını, adayın organizasyondaki yerini, adaydan beklenen ana ve mesleki yetkinlikleri, adaya sunulacak ücret ve yan hakları belirtilmesini bekliyoruz. Böylece aday arayışına girmeden arayacağımız adayın tüm özelliklerini tespit etmiş oluyoruz.

3 - Adayların Araştırılması

İş ortağımızın belirlediği aday profilini, iş gereklerini ve yetkinliklerini göz önünde bulundurarak pozisyona uygun en doğru yeteneği bulmak için, HRH veri bankasını, geniş kapsamlı ulusal kariyer portallarını, sektörel araştırma sonuçlarını ve iş ilanlarını kullanarak aday araştırmasını en etkin şekilde yürütüyoruz.

4 - Mülakatların Yapılması

Araştırdığımız adayların özgeçmişlerini inceleyerek pozisyona en uygun adayları listeliyoruz. Listelediğimiz adaylardan ön eleme yapmak üzere telefon mülakatları yapıyoruz. Ön elemeden geçen adayları mülakata davet ederek, deneyimli mülakatçılarımızın genel ve yetkinlik bazlı mülakatlar yapmalarını sağlayarak, pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyan en uygun adayları belirliyoruz. Çeşitli psikoteknik testler ( kişilik , yetkinlik, genel yetenek, dikkat ) ve mesleki bilgiyi ölçen teknik sınavlarla adayların yetkinliklerini, bilgi düzeylerini ve davranışlarını analiz ediyoruz.

5 - Adayların Raporlanması

Pozisyona ve kuruma en uygun adayları, ‘’Aday Değerlendirme Formu’’ ile iş ortağımıza raporluyoruz. Bu raporlarda, adayın özgeçmişi, mülakat raporu, test ya da sınav sonuçları ve referans araştırmasına yer veriyoruz. Bu raporlar üzerinden iş ortağımızın değerlendirme yapmasını ve uygun buldukları adayları bize iletmelerini bekliyoruz.

6 - Adayların Kurumla Görüştürülmesi

İş ortağımızı, “Aday Değerlendirme Raporlarını” inceleyerek görüşmeye karar verdikleri adaylarla,  HRH’nin  ya da iş ortağımızın ofisinde yüz yüze görüştürüyoruz.

7 - Adayların İşe Yerleştirilmesi

İş ortağımızın görüştüğü ve tercih ettiği adayın ya da adayların işe yerleşmelerini sağlıyoruz.

8 - Aday ve İş Ortağımızın Memnuniyetinin Takibi

Aday, işe yerleştikten sonra, hem adayla hem de iş ortağımızla yakın iletişim halinde olmaya ve her iki tarafın da memnuniyetini takip etmeye çalışıyoruz. Adayın ya da iş ortağımızın memnun kalmaması durumunda ve iki aylık deneme süresi döneminde sürecin sonlandırılması durumunda iş ortağımıza yeni bir aday bulma ve yerleştirmeyi garanti ediyoruz.

Yönetici Araştırma ve Yerleştirme

Yönetici araştırma ve yerleştirme sürecinde HRH’in amacı, yönetici adaylarını hem pozisyona hem de kurumun kültürüne uygunluk açısından değerlendirip gizlilik ilkelerine bağlı kalarak en kısa sürede işe yerleştirmektir.

Yönetici değerlendirme sürecinde HRH, hem adaya hem de adayın yerleştirileceği kuruma eşit uzaklıkta durarak, her iki tarafın da hassasiyetlerini gözeterek, büyük bir özen ve gizlilik içinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Yönetici yerleştirme sürecinde HRH, hem iş ortağına hem de adaya, önemli bir konfor sağlayıp her iki tarafı buluşturarak doğru seçim yapmaları için zemin oluşturmaktadır.

Proje Bazlı Seçme ve Yerleştirme

Yeni açılacak iş yeri, departman, hastane ya da büyüme hedefi olan kurumlar için toplu işe alım projelerini de yürüten HRH, ihtiyaç duyulan tüm pozisyonlarda seçme ve yerleştirme çalışmalarını yürütmektedir.

Proje bazlı işe alım sürecinde HRH’in amacı, iş ortağının hedeflediği açılış tarihinde kurumun insan kaynakları açısından hazır olmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda iş ortaklarına aşağıdaki hizmetleri sağlamaktadır.

  • Organizasyon şemasının oluşturulması ve Organizasyonel yapının kurulması
  • Kadro planının çıkartılması
  • Ücret skalalarının belirlenmesi
  • Personel araştırma ve seçme sürecinin gerçekleştirilmesi (mülakat, test ve sınavlar)
  • Kurumun yapısına en uygun adayların işe yerleştirilmesi
  • Kurumun ihtiyacına yönelik tüm eğitimlerin verilmesi
 
   
Copyright © 2013 HRH Kurumsal Gelişim Çözümleri - Tüm Hakları Saklıdır İletişim